Welkom | Alles | Over | Embed | Invoer

Over de Aktie Agenda

Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer

Waarom een Aktie Agenda?

De Aktie Agenda biedt een uitgebreid overzicht van acties en activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Wie zich afvraagt "wat is er zoal te doen" of "kan ik wat zinnigs doen" vindt altijd wel iets van zijn of haar gading in de Aktie Agenda. En iedereen die iets organiseert, kan deze activiteit via een invulformulier op de website aanleveren en is zo verzekerd van een belangrijk stuk publiciteit.

Organisatoren kunnen in de Aktie Agenda natuurlijk ook nagaan of zij niet al de derde zijn met plannen voor bijv. een landelijke milieu-manifestatie op zaterdag de 23e... Men hoeft ook niet meer te wachten op de agenda in het lijfblad, om vervolgens te ontdekken dat er over twee dagen al een zeer interessante thema-avond is waar men zich niet meer voor kan vrijmaken...
De Aktie Agenda biedt nog meer voordelen: er zijn geen deadlines en hij is altijd actueel. Iedereen kan doorlopend agendapunten aanleveren die, na controle door de eindredactie, binnen korte tijd opgenomen worden. Bij bijna elk agendapunt staat een telefoonnummer, een e-mailadres of een link naar de bijbehorende website, dus extra informatie inwinnen is eenvoudig.
Tot slot is de Aktie Agenda een zeer goedkope, milieu- en energievriendelijke agenda. Er komt geen papier en drukwerk aan te pas, geen porto, geen transport en het bereik is groot. Delen uit de Aktie Agenda worden gepubliceerd in tal van tijdschriften (o.a. Milieudefensie, ZOZ, de Haagse Vredeskoerier), opgenomen in andere websites (b.v. vredessite.nl) en e-maillijsten (o.a. de Aktielijst).

Organisaties, media en individuen worden van harte uitgenodigd mee te werken aan deze agenda. Zelf interesse? Neem contact op!

De geschiedenis van de Aktie Agenda
De Aktie Agenda verscheen in 1989 voor het eerst in de AKTIE-bank. De Aktie Agenda en de AKTIE-bank zijn beide initiatieven van Boyd Noorda van Socia Media in Den Haag.

De AKTIE-bank was in feite de eerste "site" waar organisaties zelf informatie konden plaatsen. Een soort praktijklaboratorium en één van de eerste "datacommunicatie media" in Nederland die zich specialiseerde in maatschappelijke informatie. Binnen dit concept paste natuurlijk een agenda. Een digitale agenda kent een aantal unieke eigenschappen van datacommunicatie (zoals het ontbreken van deadlines en de goedkope verspreiding) en was dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de AKTIE-bank. Dat had wel z"n prijs: Boyd heeft de agendapunten ruim vijf jaar lang vrijwel geheel met de hand ingevoerd...

In 1994 ontstond de samenwerking met Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Omslag leverde een steeds grotere bijdrage aan de agenda en de agendapunten werden over en weer uitgewisseld. Omslag deelde ook actuele uitdraaien van de agenda uit op manifestaties. Nadat Dick Verheul van Omslag in 1995 speciale software voor de Aktie Agenda schreef, werd de samenstelling van de agenda een stuk makkelijker. Dankzij deze software werd ook het verwerken van de agenda (bijvoorbeeld voor opname in een blad) een stuk eenvoudiger. Bovendien werd het voor iedereen mogelijk op simpele wijze een bijdrage te leveren aan de agenda. Mede hierdoor ontwikkelde de Aktie Agenda zich tot een "instituut" van wat er gaande is op maatschappelijk gebied in Nederland.

In 2004 werd een nieuwe versie van de Aktie Agenda geschreven. De invoer werd verbeterd, er kwamen meer keuzemogelijkheden voor deelagenda"s en de webversie werd leesbaarder zonder dat dit ten koste ging van de overnamemogelijkheden.

In april 2021 nam Niels Gorisse (Strohplatz) technisch het stokje over van de Omslag, om bij te dragen aan de belangrijke maatschappelijke functie die de AktieAgenda heeft.Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer

Invoeren van nieuwe agendapunten

Hieronder een stapsgewijze toelichting op het invoeren van nieuwe agendapunten.

Overweeg eerst of het agendapunt dat u wilt invoeren in de Aktie Agenda past. Alle activiteiten in de Aktie Agenda hebben te maken met een streven naar een betere wereld. Controleer ook of het agendapunt dat u wilt gaan invoeren misschien al in de agenda staat. Bij twijfel kunt u het agendapunt invoeren. De eindredactie beoordeelt uw inzending voordat deze in de agenda verschijnt.
Als u een agendapunt hebt ingevoerd, en later blijkt dat het evenement niet doorgaat of er verandert iets, wilt u het dan melden? Om een agendapunt in te voeren neemt u de volgende stappen:

 • Ga naar het datumveld "agendapunt invoeren" onderaan de Aktie Agenda.
 • Wijzig de datum in de (start)datum van de in te voeren actie. Door op de pijltjes naast dag, maand en jaar te klikken en met de muis de gewenste invoer te selecteren, is de gewenste datum samen te stellen.
 • Klik op OK. Er verschijnt een invulscherm. Elk veld wordt hieronder kort beschreven. Velden die niet van toepassing zijn, kunnen leeg blijven.
  • Tijd: Vul de aanvangstijd in als "20:00", dus zonder "uur" er achter.
  • Tot en met: Vul in als de activiteit meer dagen duurt, bv een tentoonstelling.
  • Vorm: Vul in "wat" het is: een demonstratie, manifestatie, lezing, symposium...
  • Titel: Kort en krachtig. Dit komt prominent in beeld.
  • Korte Omschrijving: Niet meer dan 4 regels! Schrijf compact. Vermijd herhalingen. Gebruik geen woorden die geen informatie toevoegen. Handhaaf belangrijke trefwoorden.
   Als u toch meer dan vier regels invoert, dan zal de toelichting door de eindredactie in zijn geheel worden gewist.
  • Plaatsnaam: Vul alleen een plaatsnaam in. Voeg land toe als het buiten Nederland is. Activiteiten die "overal" plaatsvinden (bv Wereldmilieudag) krijgen geen plaatsnaam.
  • Locatie (adres): De plek waar het plaatsvindt. Laat bij bekende locaties het adres weg (b.v. De Balie, de RAI).
  • Prijs: Bv "Entree E 2,50" of "Gratis".
  • Extra: Hier mededelingen als: "Aanmelden voor 23 september" of "Lunchpakket meenemen".
  • Info telefoon: meer nummers plus tekst is hier mogelijk.
  • Info e-mail: slechts één e-mailadres mogelijk, verder geen tekst.
  • Website: slechts één website mogelijk zonder voorvoegsel "http://". Verder geen tekst. Verwijs zo specifiek mogelijk, dus liever geen algemeen web-adres, maar een link naar een web-pagina waar een uitgebreidere aankondiging van de activiteit staat.
  • Rubriek: Markeer bij welke rubriek het agendapunt past. U kunt verschillende rubrieken aankruisen.
  • Logo/Illustratie: Kies een plaatje dat bij het onderwerp past. Klik op het vakje dat erbij staat.
 • Klik op OK en er verschijnt een scherm met het agendapunt zoals het eruit komt te zien in de Aktie Agenda.
 • Controleer zorgvuldig op typefouten, hoofdletters, punten en komma"s. Op dit scherm kunt u verbeteringen aanbrengen.
 • Als u iets verandert, klik dan op "OK" onderaan. U krijgt dan opnieuw te zien hoe uw agendapunt eruit komt te zien.
 • Tevreden? Klik op "Akkoord".
Uw agendapunt is nu genoteerd. Na korte tijd verschijnt het op het scherm van de eindredactie, die uw agendapunt in de Aktie Agenda plaatst. Op werkdagen zal dit binnen enkele uren zijn. Als u in het weekend invoert, dan kan het iets langer duren.

Extra mogelijkheden
Nadat u een agendapunt hebt ingevoerd, hebt u enkele extra mogelijkheden.

 • U kunt meteen een volgend agendapunt invoeren.
 • Of u kunt met "Kopieer en wijzig" op basis van het vorige agendapunt een nieuw agendapunt invoeren. Zo zijn verschillende punten in te voeren die op een zelfde locatie plaatsvinden of dezelfde evenementen op verschillende locaties.

Minder gebruik van de muis
Veel functies zijn zowel met de muis als met het toetsenbord uit te voeren. Als u minder gebruik wilt maken van de muis, dan kunt u het volgende proberen.

 • De toets "Tab" laat de cursor naar het volgende veld springen.
 • De toetscombnatie "Shift" met "Tab" springt naar het vorige veld.
 • Keuzevakjes kunt u aankruisen met de spatiebalk.
 • Bij selectievelden (zoals de datum) kunt u de eerste letter tikken. Met een "m" krijgt u "mrt". Nogmaals "m" geeft "mei".


Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer

Tips voor webmasters

Als u zelf een website beheert, maak dan een link naar de Aktie Agenda! Desgewenst kunt u hierbij gebruik maken van het logo.

Als u een website beheert rond een bepaald thema, dan kunt u een link maken die meteen naar de juiste selectie verwijst. Dat geldt ook als uw website vooral van belang is voor een bepaalde plaats in Nederland. Hier enkele voorbeelden:

De juiste link luidt:

https://www.aktieagenda.nl/bin/select?t=thema&p=plaats

Voor "thema" en "plaats" vult u het gewenste in. De makkelijkste manier om zo"n link te maken is: ga naar de voorpagina van de Aktie Agenda en kies daar plaats en/of thema. Als u een plaats selecteert, dan zullen tevens alle activiteiten worden getoond die niet aan een plaats zijn gebonden.

Wilt u een nog specifiekere selectie bieden, dan kunt u ook een zoekterm inbouwen in de link. Voorbeelden:

De link luidt dan:

https://www.aktieagenda.nl/bin/select?q=zoekterm

Voor "zoekterm" vult u het gewenste in. Vervang daarbij spaties door een "+", zoals "Niet+Winkeldag". Alle agendapunten worden getoond waarin alle woorden van de zoekterm voorkomen, maar de woorden hoeven niet noodzakelijk in de opgegeven volgorde te staan. Ook deze link is eenvoudig te maken door de juiste zoekterm in te vullen in het invulscherm van de Aktie Agenda.

Let erop dat de selectie niet te kritisch is, anders zullen kijkers vaak niets te zien krijgen. Een link naar vredesacties in Amsterdam zal altijd wel iets opleveren. Maar een link naar activiteiten rond economie in Wapserveen zal vaak een leeg scherm te zien geven. In dat geval is het beter om ofwel de plaats, ofwel het thema in de link te verwerken.

Met behulp van de Aktie Agenda kunt u een campagne met veel agendapunten (bijv. de Internationale Niet-Winkeldag) speciaal in het zonnetje zetten. U hoeft zelf geen agenda bij te houden, maar kunt een link maken naar de gewenste selectie (bijv. in een nieuw venster) en er verschijnt automatisch een up to date agenda.

Verder is het in principe ook mogelijk om een plaats, een thema én een zoekterm te combineren in één link.Meteen zoeken vanaf uw website

U kunt de bezoekers van uw website de mogelijkheid geven om meteen te zoeken in de Aktie Agenda, zonder eerst naar de agenda toe te gaan. Daarvoor kunt u een venstertje opnemen zoals hierbij afgebeeld. De benodigde HTML staat hieronder. Het plaatje aktieagenda.svg kunt u naar uw eigen website kopiëren, waarna u de link src=/image/aktieagenda.svg overeenkomstig aanpast.


Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer

Embed: In uw website!

U kunt nu ook de actuele Aktie Agenda van vandaag op uw website publiceren! Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is onderstaande code in een webpagina plakken.

Als u onderstaand regeltje in een webpagina plakt, verschijnt er automatisch een AktieAgenda van vandaag op de pagina, zoals hiernaast afgebeeld. De agenda wordt dagelijks bijgewerkt, u hoeft er niets aan te doen! Houd er rekening mee, dat de lengte per dag kan variëren.
Kijk voor een voorbeeld eens op Inmarkt.

Speciaal voor knutselaars

Wie meer invloed wil hebben op het uiterlijk van de agenda op de eigen website, kan aan de slag met onderstaande code.

Als u deze code in een pagina plakt, krijgt u hetzelfde kader te zien zoals hierboven afgebeeld. U kunt daarna de html wijzigen om het zo mooi te maken als u kunt. We zijn benieuwd!

Het script vandaag.js bevat regels met het formaat:

document.write (aaa + "plaats" + bbb + "activiteit" + ccc);

In het javascript dat daar vlak boven staat, geeft u de variabelen aaa, bbb en ccc de gewenste inhoud. Ook voor iemand die nooit javascripts heeft gemaakt is dat te doen. Let er alleen erg goed op, dat de aanhalingstekens (enkele en dubbele) met elkaar corresponderen. En eindig regels met punt-komma.

Kijk bijvoorbeeld eens wat dDH er van maakte. Ook Attac, en Omslag hebben een Aktie Agenda op hun website.

Je kunt dus actueel.js rechtstreeks alles van vandaag in je website plaatsen, je kunt met vandaag.js hetzelfde met je eigen layout. Een derde manier is om met eigen css te stylen; gebruik daarvoor kaal.js om alle items te laten zien zoals dat ook in de website zo is, bijvoorbeeld categorie bouwen en wonen. Mocht u meer suggesties hebben, laat het weten!

Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer

Overname van de Aktie Agenda in publicaties

De redactie van de Aktie Agenda is te vinden onder emailadres
aktieagendaaktieagenda.nl
en juicht het toe als de gegevens uit de agenda een zo breed mogelijke verspreiding krijgen. Het is mogelijk gegevens uit de Aktie Agenda over te nemen in gedrukte publicaties, met inachtneming van enkele spelregels.

Als u betrokken bent bij de uitgave van een blad of tijdschrift, overweeg dan eens om een selectie uit de Aktie Agenda in uw blad op te nemen.

Spelregels

 • Vraag vooraf toestemming via email (zie hierboven)
 • Vermeld bij publicatie altijd de bron: www.aktieagenda.nl
 • Gebruik van het logo van de Aktie Agenda wordt aangemoedigd.

Bladen die al publiceren
Bladen die gegevens uit de Aktie Agenda publiceren, zullen over enige tijd op deze plaats worden vermeld, met een link naar hun website.

Waarom
Invoeren
Webmasters
Embed: In uw website!
Overname in publicaties
Disclaimer
Disclaimer
De Aktie Agenda wordt met grote zorg samengesteld, maar fouten zijn niet uitgesloten en aan de vermelde gegevens kan geen enkel recht worden ontleend. Neem bij twijfel of onduidelijkheid altijd contact op met de organisator van het betreffende evenement. © Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met bronvermelding.

De Aktie Agenda is een initiatief van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Socia Media, media in dienst van samenleving en cultuur.
Omslag,Tel. 040-2910295.