16 februari 2019

Over de Aktie Agenda

Kies plaats en/of thema      Zoek
 

Utrecht


Zondag
17
februari
zo 17 feb 2019 t/m ma 18 feb 2019
Rundbrief »KDV im Krieg«, Februar 2019
Org: Connection - Inter­na­tio­nal Support of Conscien­tious Objec­tors and Deserters. E-mail: office(at)Connection-eV(Punkt)org. Web: de.connection-ev.org.


Woensdag
20
februari
wo 20 feb 2019 - Utrecht - 17:30-20:30
VVM Café Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie
Lukt het ons in Nederland om onze natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen. Arthur van Schendelstraat 758. Zie website. Org: VVM Bureau. Info: 030 232 2989. E-mail: bureau@vvm.info. Web: www.vvm.info.


Vrijdag
8
maart
vr 8 mrt 2019
Internationale Vrouwendag. Thema: Heldinnen
Kijk voor een overicht van activiteiten in Nederland op. Web: www.internationale-vrouwendag.nl.


Vrijdag
15
maart
vr 15 mrt 2019 - 09:00 - 19:00
Klimaatactie Global Strike for Future
Oproep van Youth for Climate aan iedereen: Jongeren, ouders, grootouders. Om regeringen te herinneren aan het klimaatakkoord van Parijs (2015), waarbij ze zich hebben verbonden om de toekomst te beschermen en de opearming van de Aarde onder 2 graden Celsius te houden, op een sociale en klimaatrechtvaardige manier. I.i.g. in Brussel. Org: Facebook 'Youth for Climate'. Web: www.facebook.com.


Woensdag
20
maart
wo 20 mrt 2019 - Utrecht - 17:30-20:30
VVM Café Waterkwaliteitsmetingen door burgers? Zeker zinvol!
Steeds vaker voeren burgers zelf milieumetingen uit. Hoe nuttig is deze citizen’s science? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café van woensdag 20 maart. Dit gebeurt aan de hand van de ervaringen van burgeronderzoek voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam en omgeving.. Arthur van Schendelstraat 758. Zie website. Org: VVM Bureau. Info: 030 232 2989. E-mail: bureau@vvm.info. Web: www.vvm.info.


Donderdag
21
maart
do 21 mrt 2019 - Utrecht - 20:00
Lezing Stutje over zijn biografie van Hendrik de Man
De Belg Hendrik de Man, in het interbellum in Europa een vooraanstaande sociaaldemocraat, maakte naam met zijn kritiek op Marx en zijn Plan tegen de crisis. Later collaboreerde hij met de Duitse bezetter. Een indrukwekkend boek.. Zimihc Zuilen. Gratis. Org: De toestand van de wereld. E-mail: Frank.Slegers@gmail.com.


Zondag
24
maart
zo 24 mrt 2019 - Utrecht - 15:00-19:00
Grootse reunie Nederlandse Antikernenergiebeweging
Weeerzien met iedereen die ooit actief was en/of nog steeds is tegen kernenergie. Met herinneringen, foto's, muziek, zeepkist, quiz, ruilbeurs de actuele stand van zaken en een workshop over de kracht van lokale basisgroepen. Locatie volgt z.s.m.. Meld je vooraf aan!. Org: WISE, LAKA en Omslag. Web: www.omslag.nl.


Zondag
24
maart
zo 24 mrt 2019 - Utrecht - 14:00-19:00
Grote AKB Reünie
WISE organiseert samen met Laka en Omslag de Grote AKB Reünie! Voor iedereen die in de afgelopen 50 jaar iets tegen kernenergie heeft gedaan, klein of groot, lang of kort, lokaal, nationaal of internationaal. Waarom? Omdat het leuk is om elkaar te zien. Omdat de VVD weer voor nieuwe kerncentrales pleit (en je dat inmiddels misschien wel een goed idee vindt….. klim op de zeepkist!). Om te lachen. Om vol trots terug te kijken op wat we bereikt hebben. Om die ene discussie nog een keer over te doen.. Org: WISE Nederland, LAKA, Omslag. Web: wisenederland.nl.


Woensdag
27
maart
wo 27 mrt 2019 - Utrecht - 19:00-21:30
Dialoog Zorg voor de toekomst in het Antropoceen
Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mens de voorheen natuurlijke processen op aarde meer en meer beïnvloedt. Daarmee heeft de mens een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen. Het veilig stellen van onze ecologische toekomst stuit op tal van ethische en institutionele vragen.. Arthur van Schendelstraat 758. Zie website. Org: VVM Bureau. Info: 030 232 2989. E-mail: bureau@vvm.info. Web: www.vvm.info.


Woensdag
17
april
wo 17 apr 2019 - Utrecht - 17:30-20:30
VVM Café Going Digital
Wat betekent een verschuiving naar een digitale manier van werken voor m.e.r.? Deze VVM bijeenkomst belicht de mogelijkheden en kansen van ontwikkelingen op digitaal gebied voor milieueffectrapportages.. Arthur van Schendelstraat 758. Zie website. Org: VVM Bureau. Info: 030 232 2989. E-mail: bureau@vvm.info. Web: www.vvm.info.


Vrijdag
19
april
vr 19 apr 2019 t/m za 20 apr 2019
Masterclass (theorie + praktijk) Bodemleven onder de microscoop
Wat is het bodemvoedselweb en hoe werkt het samen met de planten? Hoe zien de organismen uit onder de microscoop? Wat kan je praktisch met deze informatie doen? Leer zelf met de microscoop naar je grond of compost kijken.. Zaterdag: Tuinderij de Voedselketen in Oirschot, zondag in Waalre-dorp. Theorie 20,- praktijk 50,- beiden 65,- huur microscoop voor praktijk 30,-. De onderdelen zijn afzonderlijk te volgen. Org: Tuinderij de Voedselketen. E-mail: tuinderij@devoedselketen.nl. Web: www.devoedselketen.nl.


Zaterdag
15
juni
za 15 jun 2019 t/m zo 16 jun 2019
Sponsormars Nacht van de Vluchteling
40 kilometer te voet: Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Arnhem, Amsterdam-Haarlem, Rotterdam-Den Haag, en eenmalig Westerbork-Groningen. In Amsterdam en Rotterdam zijn er ook kortere lopen. Web: www.nachtvandevluchteling.nl.


Woensdag
19
juni
wo 19 jun 2019 t/m zo 23 jun 2019 - 16:00
Workshop Tao-Ting
Ecodorp Ppauw verzorgt een mobiele eco-village workshop onder de naam Tao-Ting: een holistische workshop door eco-anarcisten. Wie een actieve bijdrage wil leveren kan contct opnemen. Tijdens het Living Village Festival. Org: Ppauw. E-mail: info@ppauw.nl. Web: www.taoting.nl.

Agendapunt invoeren op

Aktie Agenda als tekstbestand


Bron: De Aktie Agenda www.aktieagenda.nl
© Omslag / Socia Media.
Telefoon redactie: 040-2910295 (ma-vr 9-17u)
Overname toegestaan na toestemming en met bronvermelding.